KinderExpertise Centrum Oost-Nederland (KiECON), Integrale Vroeghulp en IMHTwente bundelen kennis en organiseren het Jonge Kind event "de kracht van samenwerking".  Professionals die zich verder willen verdiepen in vroegsignalering en vroegbehandeling en die willen bijdragen aan een betere keten, zijn van harte welkom op:

Dinsdag 20 november 2018 15-18 uur
Gemeentehuis Rijssen

 

Programma:

14.30-15.00 uur inloop en informatiekraampjes

15.00-15.30 uur plenaire aftrap door Cathrien van Groningen - revalidatiearts Roessingh

15.45-16.30 uur workshopronde 1

16.45-17.30 uur workshopronde 2

17.30-18.00 uur afsluitende borrel en netwerken

 

Praktische informatie:
Waar:                   Gemeentehuis Rijssen, Rozengaarde, 7461 DD Rijssen

Entree:                 €15,00 kan betaald worden bij aanvang middels pin

Aanmelden:         info@imhtwente.nl. Geef daarbij aan welke 3 workshoprondes jouw voorkeur hebben.

Accreditatie relevante beroepsgroepen aangevraagd

Workshops (vol=vol).
Bij aanmelding graag aangeven welke workshops je wil volgen

 

Klik voor plenaire presentatie

 

Workshop 1: NAH bij jonge kinderen...kinderen kunnen wel tegen een stootje...??
door Marieke van der Ent gedragskundige Pro Juventus en docent verbonden aan opleidingsinstituut PPO Kind & Nah

Ieder dag lopen ruim 50 kinderen in Nederland hersenletsel op. De gevolgen zijn niet altijd meteen duidelijk. Slechts 25% houdt er géén klachten aan over. Meestal leidt het hersenletsel pas jaren later tot leer- en gedragsproblemen. Daarbij bestaat het risico dat letsel op jonge leeftijd juist grotere gevolgen heeft, terwijl je op dat moment nog niets merkt. Mede doordat het gedrag op jonge leeftijd niet snel 'zorgelijk' is.  Dit maakt het uiterst complex.... en leidt tot veel handelingsverlegenheid.
Weet je ook niet goed waar je op moet letten, of wat je er mee aan moet? In deze workshop gaan we specifiek in op het herkennen, signaleren, actief handelen en het (noodzakelijke) monitoren.

Klik voor presentatie NAH

Workshop 2: Stel gerust die andere vraag!  Stel maar die ándere vraag!
door Loes Visschedijk, arbeidsfysiotherapeut/docent & trainer

Welke vraag zou jij  aan ouders willen stellen, blijft maar hangen in je hoofd maar vind je niet gepast te stellen vanwege de omstandigheden? Als moeder van een zwaar verstandelijk gehandicapte zoon beantwoord ik ze graag, zo goed als ik kan, oprecht omdat ik denk dat professionals en ouders elkaar nog beter zouden kunnen begrijpen. Vragen die u bezig houden;  lastige vragen, complexe vragen, vragen over de positie van jouw als professionals of ouders, over emoties, vragen over ergernissen of knelpunten. Vragen die u niet correct vindt te stellen tijdens een gesprek met uw cliënt, maar waar u het antwoord graag op zou willen weten.Laten we elkaar helpen verder te komen.

N.b. Stuur samen met uw aanmelding voor deze workshop maximaal 3 concrete vragen mee (worden anoniem behandeld).

Workshop 3: Wat te doen als de spraak-taalontwikkeling niet, anders of vertraagd op gang komt
door Milou Derkman logopedist Beologopedie

Communiceren lijkt zo vanzelfsprekend, maar dit is het niet. Wat te doen als de spraak-taalontwikkeling niet, anders of vertraagd op gang komt? In deze workshop geeft Milou toelichting over en ervaren we met elkaar de verschillende aspecten van het begrip Totale Communicatie; wat is het en hoe pas je dit toe in de dagelijkse praktijk.

Klik voor presentatie wat als de spraakontwikkeling niet op gang komt

Workshop 4: Epilepsie en het jonge kind
door kinderarts G. Shabo ZGT & neuroloog R.Portier MST beiden met aandachtsgebied kinderneurologie

Epilepsie is een relatief veel voorkomende aandoening op de kinderleeftijd. Naast epileptische aanvallen komen ook niet-epileptische aanvallen voor, als uiting van een andere aandoening of als uiting van een onschuldig fenomeen op de kinderleeftijd. Het is in de praktijk niet altijd eenvoudig om dat onderscheid te maken. Daarbij kan de interpretatie van het verricht aanvullend onderzoek lastig zijn en er bestaan regelmatig dillema’s bij de keuzes voor de juiste therapeutische aanpak.

Tijdens een presentatie zal een uiteenzetting worden gegeven van de definitie van epilepsie, handvaten om onderscheid te kunnen maken met niet-epileptische aanvallen en een capita selecta van een aantal veel voorkomende of bijzondere casus (inclusief video demonstraties).

Klik voor presentatie KiECON epilepsie

Workshop 5: Ouder-kind behandeling bij ouders met een verstandelijke beperking
door Jan Otte 's Heerenloo

Het opvoeden van een kind doet een groot appel op ouders. Voor ouders met een verstandelijke beperkingen is het vaak nog moeilijker om goed aan te sluiten bij de beleving van het kind. Hierdoor kan er druk op de ouder-kind relatie komen, wat de ontwikkeling van het jonge kind kan bedreigen. Jan legt uit welke mogelijkheden er zijn om ouders met een verstandelijke beperking te begeleiden en hoe er voldoende aandacht kan zijn voor een veilige hechting.

Klik voor presentatie ouder-kind behandeling LVB

Workshop 6: Diagnostiek bij complexe ontwikkelingsproblemen
verzorgd door KiECON

Drie jaar samenwerken rondom kinderen met complexe ontwikkelingsproblematiek levert veel nieuwe inzichten. Welke ontwikkelingsstoornissen worden in de regio tijdig herkent en welke kinderen worden nog te laat gesignaleerd, welke diagnostiek zetten we in om tot antwoorden te komen, wat is de ervaring van ouders en waar liggen nog kansen? In deze workshop blikken we terug op aanmeldingen, is er ruimte om casuistiek te bespreken en delen we onze ervaringen met als doel om de vroegsignalering in de regio verder te verbeteren.

Klik voor presentatie diagnostiek bij complexe ontwikkelingsproblemen

Dit jonge kind event wordt mede mogelijk gemaakt door: