Accare

Jonge kinderen met ontwikkelings – en/of gedragsproblemen
Bij jonge kinderen is het niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of hun gedrag normaal is voor hun leeftijd of dat ze  een ontwikkelings- of gedragsstoornis hebben. Toch is het belangrijk dat zo’n stoornis zo vroeg mogelijk herkend en behandeld wordt. Dan is de kans groter dat er minder problemen zijn als het kind opgroeit.
Voor goede diagnostiek en behandeling is juist bij jonge kinderen specifieke kennis en ervaring nodig. Accare heeft die kennis en ervaring, is daardoor in staat om vast te stellen of er behandeling nodig is en kan deze vervolgens deskundig, doelgericht en efficiënt uitvoeren.

Hulpvragen
Gedragsproblemen als woede-aanvallen, boze buien, onrust en dwang. Ontwikkelingsproblemen als moeilijk leren,  begaafdheid, sociaal-emotioneel of regulatie. Ontwikkelingsstoornissen als Autisme, ADHD, hechting, stemming & angst.

Behandelaanbod
Onderzoek & diagnostiek, (pre-verbale) EMDR, Fase-Differentiatie therapie, ouder-kind speltherapie, Pivotal Response Training (PRT), Gezinsbehandeling, VIPP-SD, BPTG, oudergroepen Autisme en ADHD, KINGS, psychotherapie, systeemtherapie, Infant Mental Health interventies zoals MIG en Ambience, medicamenteuze behandeling

Accare
secretariaat.hengelo.hardenberg@accare.nl
074-8220100
http://www.accare.nl

Sabina Klinkhamerweg 21
7555 SK Hengelo


Jonge Kind Team Hengelo/Hardenberg