Ernstig meervoudige beperking

Complexe ondersteuningsbehoefte

Sommige kinderen zijn vanaf jonge leeftijd al op meerdere gebieden beperkt. Bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) is er sprake van een motorische beperking in combinatie met een verstandelijke beperking. Het komt daarbij regelmatig voor dat er daarnaast ook andere beperkingen zijn, zoals problemen met de visus en de fysieke gezondheid. Kinderen met een EMB zijn vaak extra kwetsbaar en daarom vereist het werken met die kinderen extra expertise.

Ouders staan vaak onder begeleiding van medisch specialisten en paramedici, die de ontwikkeling van het jonge kind monitoren en stimuleren. Voor dagopvang zijn deze kinderen vaak afhankelijk van specialistische dagbehandelingsgroepen, waar een multidisciplinair team samen met ouders een ontwikkelingsplan maken.

Richtlijnen

Achtergrondinformatie

  • Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (ZMVB) via PSYNIP
  • Voor een overzicht van scholingsmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking zie PSYNIP
  • Publicatie: Observation of Autism in people with Sensory and Intellectual Disabilities (OASID) Klik hier

Bij wie kan je terecht

  • Aveleijn, Kinderdagcentra De Klimop en De Toermalijn, ambulante begeleiding en behandeling, regio Twente
  • Revalidatiecentrum 't Roessingh, Cathrien van Groningen, verbonden aan diverse Kinderdagcentra (KDC) in de regio Twente.