Expertisecentrum jonge kind

Plein Midden Twente (PMT) is een van de schoolsamenwerkingsverbanden in de regio Twente. De gemeente Hengelo heeft in 2017 PMT de opdracht gegeven om een Expertisecentrum Jonge Kind op te zetten.

Het expertisecentrum zal beschikbaar zijn voor de voorschoolse voorzieningen en scholen indien zij vragen hebben over de ontwikkeling van jonge kinderen. In februari 2018 wordt het team en de opzet van het expertisecentrum gepresenteerd aan de verschillende betrokkenen. De uitvoer van de 1-zorgroute voor de voorschoolse voorzieningen zal daarin een centrale plek hebben.