Gedrag

Gedrag en vroegsignalering

Alle baby's en jonge kinderen hebben momenten waarop je gedrag ziet waarbij je niet precies weet of dat bij de ontwikkelingsfase hoort of dat er meer aan de hand is. Zo puzzelen ouders vaak met kinderen die boze buien hebben, frustratie laten zien of juist heel teruggetrokken zijn.

Meestal merken ouders al gauw dat het kind "over het gedrag heen groeit". Er zijn ook kinderen waarbij het gedrag juist extremer wordt of kinderen waarbij het gedrag langdurig aanwezig is.

Als je als ouder of professional twijfelt over het gedrag en de aanpak, dan is het belangrijk om tijdig advies te vragen. Soms kan onderzoek antwoord geven op de vragen die je hebt of wijst het in de richting van de oorzaak  en daarbij horende oplossing. Hoe eerder de goede interventie ingezet wordt, hoe minder groot de gevolgen zijn voor de rest van de ontwikkeling.

Richtlijnen

Algemeen

Autisme

  • Richtlijn NCJ Autismespectrumstoornissen (2015). Lees richtlijn
  • Autisme Overijssel richtlijn voor mensen met een verstandelijke beperking en (vermoeden van) autisme spectrum stoornis (2011). Lees richtlijn

ADHD 

Hechting

  • Richtlijn NIP, BPSW & NVO problematische gehechtheid (2017). Lees richtlijn
  • Richtlijn Villans, Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag (2010). Lees richtlijn

    Achtergrondinformatie:

AUTISME

  • FANN - landelijk netwerk voor verbetering diagnostiek en behandeling meisjes autisme. Zie website
  • Autisme jonge kind - Landelijk Expertisenetwerk van ouders & professionals. Zie website
  • NVA Brochures (ook in Engels, Arabisch en Turks), wegwijzers, folders en posters. Zie website

ADHD

Onderzoek Accare (2018) Effecten van behandeling bij jonge kinderen met ADHD-symptomen en gedragsproblemen. Lees onderzoeksresultaten

Bij wie kan je terecht:

Multidisciplinaire teams