Gedragswetenschapper

Wat doet een gedragswetenschapper

Orthopedagogen en (ontwikkelings)psychologen hebben kennis over de ontwikkeling van het gedrag van kinderen. Middels diagnostiek zoeken zij uit welke factoren het gedrag uitlokken of in stand houden en naar aanleiding daarvan kunnen zij via behandeling gedragspatronen doorbreken.

Vaak hebben gedragswetenschappers zich na de basisopleiding verder gespecialiseerd, bijvoorbeeld als Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog of Orthopedagoog-Generalist. In al deze verschillende opleidingen komt de ontwikkeling van het jonge kind aan bod. Daarnaast kunnen zij zich specifiek laten scholen tot Infant Mental Health-specialist.

Meld je aan
Ben jij gedragswetenschapper dan horen we graag van je! Lees meer

In de regio

  • Accare, jonge kind team, poli Hengelo
  • Aveleijn, Kinderdagcentra De Klimop en De Toermalijn, ambulante begeleiding en behandeling bij verstandelijke beperking/ontwikkelingsachterstand
  • Jeugdggz, multidisciplinair team (klinisch psycholoog, gz-psycholoog, spv)
  • Ingrid Klaassen, GZ-psycholoog i.o. IMH-specialist, Youz & Kentalis te Enschede
  • Youz, IMH-team Goor & Enschede
  • Marjolein Blomesath, orthopedagoog-generalist, trainer mindful parenting, zelfstandige te Enschede.
  • Praktijk Klanderman, psychologische zorg bij zwangerschapscomplicaties en vroeggeboorte in Delden
  • s Heeren Loo, ouder-kind team - voor ouders met een (licht) verstandelijke beperking
  • Zillah Holtkamp, GZ-psycholoog K&J & IMH-specialist, Accare, KiECON en zelfstandige te Delden.

IMH Twente zoekt nog meer gedragswetenschappers en/of organisaties die werkzaam zijn in de regio Twente en die mee willen bouwen aan preventie en ketensamenwerking.