Huilen

Huilen is communicatie

Alle kinderen huilen, want voor jonge kinderen is dit de belangrijkste manier om aan te geven dat ze iets nodig hebben. Het is echter als ouders, met name bij pasgeborenen, soms moeilijk om erachter te komen wat het huilen betekent. Gaat het om honger, is er vermoeidheid, is de luier vies of is er misschien sprake van pijn? In het allereerste begin is het daarom vaak nog erg zoeken wat de baby met het huilen wil aangeven. Gelukkig leer je elkaar steeds beter kennen en leer je wat de baby je duidelijk wil maken.

Excessief huilen

Huilen komt dagelijks terug. In de eerste weken na de geboorte neemt het huilen zelfs toe. Dat is heel normaal. Maar het komt ook regelmatig voor dat baby's excessief huilen en dat het voor ouders moeilijk is om de baby rustig en tevreden te krijgen. Het vele huilen trekt dan een grote wissel op het ouderschap. Zorgen en vermoeidheid nemen toe, ouders en kind komen in een vicieuze cirkel terecht.

Het is nodig om de vicieuze cirkel op tijd te doorbreken. Vaak helpt het als iemand samen met ouders gaat kijken wat er aan de hand zou kunnen zijn.

Discussie over aanpak huilen

Er worden nog veel verschillende adviezen gegeven over de aanpak van huilen. IMH Twente sluit zich aan bij de visie van de DAIMH. Daarin staat centraal dat huilen bij baby's en jonge kinderen een vorm van communicatie is en dat het belangrijk is om je als volwassene te verplaatsen in het kind om te kijken wat er aan de hand is. Vanuit dat oogpunt gelden op dit moment nog andere interventies dan de onderstaande richtlijn NCJ voorschrijft.

Poli onrustige baby ZGT

De poli voor de onrustige baby is een poliklinisch traject en bestaat uit een kinderarts, pedagogisch medewerker en kinderfysiotherapeute voor baby’s van 0 – 6 maanden. Op indicatie kan een logopediste, lactatiekundige en een maatschappelijk werkster worden toegevoegd. Het doel van deze poli klinische opzet is het voorkomen van een intensief klinisch traject.

De opzet van het spreekuur bestaat uit 3 verschillende afspraken. Allereerst is er een intake bij de kinderarts. De kinderarts neemt een uitgebreide anamnese af en doet een algemeen lichamelijk onderzoek. Er wordt een urine controle verricht en op indicatie zal aanvullend onderzoek worden ingezet. Daarna volgt een consult bij de kinderfysiotherapeut. De fysiotherapeut doet (neuro)motorisch onderzoek, tonusonderzoek, orthopedisch onderzoek. Ook geeft ze adviezen rondom drinktechniek, houding/rond roterend hanteren en kan er eventueel gestart worden met inbakeren.

De laatste afspraak volgt bij de pedagogisch medewerker. Naar aanleiding van de verkregen informatie wordt het totaalplaatje inzichtelijk gemaakt. Afgestemd op de draagkracht en mogelijkheden van ouders stemt de pedagogisch medewerker haar adviezen met ouders af. De nadruk ligt hierbij op voorspelbaarheid en prikkelreductie, het herkennen van slaapsignalen en het opstellen van een praktisch slaapplan. Klik voor de website poli  en klinische achtergrondinformatie

Richtlijnen

Achtergrondinformatie

  • ZGT adviezen voor ouders. Klik hier
  • ZGT powerPoint kinderfysiotherapie bij onrustige baby. Klik hier
  • ZGT presentaties symposium borstvoeding en onrustige baby. Klik hier

Meld je aan
Ben jij een specialist op het gebied van huilen dan horen we graag van je! Lees meer

In de regio

IMH Twente zoekt nog meer professionals die met huilbaby's werken.