IMH bij verloskunde

IMH tijdens de zwangerschap

Preventie begint al tijdens de zwangerschap. Hoe denken ouders over de zwangerschap, wat zijn hun verwachtingen van het kind, is er sprake van stress en hoe kun je ouders voorbereiden op de komst van hun baby? Het zijn een paar thema's die centraal staan bij de eindopdracht van 5 IMH-opleidelingen tijdens het afstuderen in mei 2018.

In hoeverre zijn verloskundige praktijken "IMH-proof"

Op basis van literatuur over de psychologie van het ouderschap en risicofactoren voor een goede ouder-kind relatie wordt een eerste inventarisatie gemaakt bij verloskundige praktijken in heel Nederland. Ook de regio Twente wordt daarbij betrokken. Er wordt in beeld  gebracht in hoeverre verloskundigen naast de medische invalshoek en de zorg voor de baby en moeder ook oog hebben voor andere risicofactoren en welke interventies zij daarop inzetten.

Vervolg in de praktijk

Samen met verloskundige praktijk Dora uit Hengelo gaan we kijken welke plek het denken en handelen vanuit de Infant Mental Health visie kan krijgen binnen de reguliere controles. Daarnaast gaan we met elkaar in beeld brengen welke ondersteuning ouders wensen en welke ondersteuning er reeds in de regio is, indien er sprake is van spanning of stress tijdens de zwangerschap. Wil je een bijdrage leveren of heb je vragen, laat het gerust weten.