IMH-consulent

Wat doet een IMH-consulent

IMH-consulenten zijn professionals vanuit diverse vakgebieden die in het veld van de jeugdzorg werkzaam zijn. Te denken valt aan jeugdverpleegkundigen, spv-ers, logopedisten, orthopedagogen en medewerkers uit een wijkteam. In hun functie zien zij ouders en jonge kinderen. Het signaleren van mogelijke verstoringen in de ontwikkeling en/of ouder-kind relatie staat steeds centraal.

Als IMH-consulent wordt je opgeleid met specifieke deskundigheid om de ouder-kind relatie te observeren, te begeleiden en te ondersteunen. De eerste opleidingsgroep voor IMH-consulenten is in 2016 gestart onder de vlag van IMH-generalist.

Meld je aan
Ben jij een IMH-consulent of ben je daartoe in opleiding dan horen we graag van je! Lees meer

In de regio

IMH Twente zoekt nog IMH-consulenten die mee willen bouwen aan preventie en ketensamenwerking.