IMH-specialist

Wat doet een IMH-specialist

Infant Mental Health-specialisten zijn zorgverleners die zich specifiek geschoold hebben in de ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar en hun ouders. Zij houden zich bezig met onderzoek en behandeling, maar denken ook mee in het uitzetten van beleid en zorgvernieuwing. IMH-specialisten kijken vanuit een brede blik en multidisciplinaire benadering naar de ontwikkeling van het kind. Meerdere invalshoeken (biologisch, cognitief, communicatief, motorisch, sociaal-emotioneel en omgeving) komen samen, waarbij de ouder-kind interactie steeds het centrale uitgangspunt is.

Na de opleiding kunnen IMH-specialisten zich inschrijven in het register van Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH). DAIMH toetst haar leden op de juiste kennis en kundigheid van deze doelgroep en middels herregistratie blijven professionals op de hoogte van de laatste inzichten.

Meld je aan
Ben jij een IMH-specialist of ben je daartoe in opleiding, dan horen we graag van je! Lees meer

In de regio

  • Maren van Niel, psychiater, psychotherapeut, IMH-specialist, supervisor Youz Goor & Enschede
  • Zillah Holtkamp, IMH-specialist en GZ-psycholoog bij Accare, KiECON en het Expertisecentrum Jonge Kind

IMH Twente zoekt nog IMH-specialisten die mee willen bouwen aan preventie en ketensamenwerking.