Kinderergotherapeut

Wat doet een kinderergotherapeut

Ergotherapeuten helpen om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, als dit bijvoorbeeld niet meer lukt door ziekte of specifieke uitval. Middels therapie helpen zij anderen om dagelijkse vaardigheden te herstellen. Ergotherapeuten kunnen zich specialiseren tot de kinderergotherapeut, waarbij de ontwikkeling van het kind van 0-18 jaar centraal staat.

Kinderergotherapeuten richten zich op o.m. de uitvoer van praktische dagelijkse vaardigheden zoals veters strikken, aankleden, fietsen en leren om bestek te gebruiken. Zij geven tevens advies over eventueel in te zetten hulpmiddelen, zoals aangepaste fietsen of rolstoelen.

Baby's en kinderen die onrustig zijn of waarbij de regulatie van prikkels niet goed ontwikkelt, kunnen ook terecht bij de kinderergotherapeut. De kinderergotherapie brengt de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking) nader in beeld en behandelt daarop.

Meld je aan
Ben jij een kinderergotherapeut dan horen we graag van je! Lees meer

In de regio

  • Revalidatiecentrum 't Roessingh te Enschede
  • Sabine Assen, ergotherapeut bij Ergostart te Oldenzaal

IMH Twente zoekt nog kinderergotherapeuten in andere regio's van Twente, die mee willen bouwen aan preventie en ketensamenwerking.