Kindermonitor

Elke vier jaar ontvangen circa 20.000 ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar een enquêteformulier van de GGD Twente. De gegevens die ouders terugsturen worden anoniem verwerkt en de resultaten worden gebruikt om ontwikkelingen in de regio te monitoren.

Het meest recente rapport is van mei 2018. In dit rapport kan je o.m. lezen over pesten, armoede, mantelzorg en ouderschap. Zo wordt in het rapport beschreven welke impact armoede heeft op het gezinsleven en op de ontwikkeling van kinderen. Deze ouders geven aan dat er spanningen zijn, dat de kinderen geen verjaardagsfeestjes kunnen geven en dat ze geen lid kunnen worden van verenigingen. Ook blijkt 1 op de 10 kinderen een gehandicapt of langdurig ziek familielid te hebben. Jonge kinderen 0-4 jaar blijken de meeste groente en fruit te eten in vergelijking met oudere kinderen en steeds meer kinderen drinken dagelijks water. En er staan nog meer interessante gegevens in waar beleid op gemaakt kan worden.

Zie voor het samenvattende rapport en het tabellenboek de website van De Twentse Gezondheidsverkenning.