Kindertolk

Wat doet een kindertolk

Een gecertificeerde kindertolk® volgens de PresentChild methode maakt duidelijk dat kinderen zich net zo intens en actief inzetten voor ons levensgeluk als wij voor dat van onze kinderen.

Via hun gedrag, spel, (leer)ontwikkeling en/of klachten tonen kinderen op een heldere en liefdevolle wijze wat wij op dit moment nodig hebben in ons leven.Het verhaal over een kind wordt door de kindertolk op methodische wijze vertaald waardoor het ineens over het leven van de vertellende ouder gaat.

Opleiding

Om in opleiding te kunnen gaan tot kindertolk® volgens de PresentChild dien je eerst een afgeronde HBO-opleiding op het sociaal domein, vaktherapie, gedragswetenschappen of paramedisch afgerond te hebben. Zie voor meer informatie de PresentChild.

In de regio