Kwetsbare zwangeren

Multidisciplinaire samenwerking rond kwetsbare zwangeren

Een werkgroep onder leiding van Karine Essink (klinisch verloskundige van ZGT) heeft samen met adviesbureau Roset uit Hengelo een aftrap gemaakt om eenduidige beleid te schrijven voor de zorg van kwetsbare zwangeren. In een workshop hebben partijen meer zicht gekregen op de keten en wie de coördinatie kan voeren bij situaties waar risicofactoren meespelen. Lees meer