Risicogestuurde zorg bij jonge kinderen

Masterclass aanpak Twentse ketenzorg mishandeling – en misbruik jonge kinderen

Het signaleren van kindermishandeling – en misbruik bij jonge kinderen is moeilijk en vraagt expertise. Hoe signaleer en anticipeer je tijdig op risicofactoren? Wanneer wacht je, wanneer pak je door en wie heb je daar bij nodig? Wat kunnen we met elkaar betekenen voor baby’s en jonge kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie?

Dr. Eveline Euser deelt haar expertise in Twente. Eveline Euser is orthopedagoog, GZ-psycholoog, trainer & adviseur Infant Mental Health en gepromoveerd op het onderwerp gehechtheid en kindermishandeling.

Donderdag 17 oktober van 9.30-12.30 uur
Kosten: € 125,-

Praktische informatie

Programma:    Met elkaar maken we een eerste stap naar betere vroegsignalering en ketenaanpak. Hoe organiseer je in Twente risicogestuurde zorg? Waar zitten de hiaten in de Twentse keten? Welke interventies en taxatie instrumenten zijn effectief? Is deze expertise in de regio aanwezig of moeten we daarin nog wat organiseren? Wie kan en wil daarin wat doen? Vanuit theoretische kaders als ook reflectie wordt de eerste stap gemaakt voor een plan van aanpak voor de regio Twente.

Voor wie:         gedragswetenschappers, artsen, beleidsmedewerkers, jeugdbeschermers, Veilig Thuis Twente, jeugdregisseurs en andere professionals met aandachtsgebied jonge kinderen

Waar:              Locatie regio Delden (definitieve locatie volgt). Inloop vanaf 9.00 uur.

Kosten:            € 125,00 voorafgaand te betalen (je krijgt een factuur)

Er kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen aan de masterclass.

Let op: deze masterclass zit vol. Aanmeldingen na 1 juli 2019 worden niet meer verwerkt. Je kan je alleen nog aanmelden voor de reservelijst door een mailtje te sturen naar info@imhtwente.nl

Inschrijfformulier scholingsaanbod IMH Twente

Straatnaam, huisnummer, postcode en plaats
**Annuleren tot 1 september 2019 is kosteloos met volledige restitutie van de inschrijfkosten. Bij annuleren na 1 september 2019 is er geen restitutie van de inschrijfkosten