Missie

IMH Twente heeft als doel zoveel mogelijk ouders plezier te laten beleven aan het opvoeden zodat kinderen zorgeloos kunnen opgroeien.

Preventie
Om dat te bereiken wil IMH Twente een belangrijke rol spelen in de preventie van ontwikkelingsproblemen. Als ouders zelf ontspannen in de opvoeding staan en begrijpen waarom hun rol zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind, worden er vaker bewuste keuzes gemaakt.  IMH Twente gelooft erin dat klachten bij kinderen en ouders daardoor minder ernstig worden of zelfs voorkomen kunnen worden. 

Werken volgens laatste inzichten
 
De sector het jonge kind is een vakgebied dat volop in ontwikkeling is. Kennis over epigenetica, fysiologische processen, de breinontwikkeling en het gedrag komt steeds meer samen en volgt zich razendsnel op. IMH Twente zet zich ervoor in dat professionals op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en deze kunnen toepassen in het dagelijkse werk.

Krachten bundelen
Veel jonge kind professionals zijn enthousiast over hun werk en willen graag de zorg of het onderwijs verbeteren. IMH Twente wil deze professionals graag ondersteunen door:

  1. overzicht te bieden van collega's jonge kind
  2. nieuwe projecten uit de regio weer te geven
  3. het bieden van relevante scholing in Twente
  4. budget beschikbaar te stellen voor pilots en innovatie

Gedreven young professionals aantrekken
Studenten en starters zorgen voor nieuwe inspiratie, technieken en een frisse kijk op ontwikkelingen in het vakgebied.  Om te kunnen innoveren is het nodig om young professionals enthousiast te maken voor het werken in de sector het jonge kind. Daarom werkt IMH-Twente samen met studenten.