Partnerbijeenkomst toekomst Jeugdgezondheidszorg

 

 
 
UITNODIGING
Meedenken over toekomstige dienstverlening GGD Twente Jeugdgezondheidszorg 2022?

Beste beroepskracht die met ouders en kinderen werkt,

Je kent ons, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Twente, ongetwijfeld van het consultatiebureau, via kindercentra, school, via je werk in de wijk, het ziekenhuis of praktijk. 
Wij zijn volop bezig met onze toekomst. Hiervoor hebben we met alle medewerkers onze visie op een moderne toekomstige JGZ 2022 verwoord. In oktober willen we die met onze medewerkers verder concretiseren, maar daarvoor is ook input van samenwerkingspartners noodzakelijk. Aansluiten bij de leefwereld van ouders, jeugdigen en onze partners is voor ons een belangrijke waarde net als verbindend samenwerken. Daarom organiseren wij in september 3 partnerbijeenkomsten om input op te halen. Graag horen we jouw ideeën en je mening over hoe we Jeugdgezondheidszorg verder kunnen door ontwikkelen in Twente.  Daarmee help je ons om onze te toekomstvisie JGZ 2022 te concretiseren.

Voor wie?
Onze gasten komen onder anderen uit het onderwijs, kinderdagopvang, gemeenten, veilig thuis, jeugdhulp, kraamzorg, huisartsenpraktijk en het ziekenhuis. En niet te vergeten ouders en jongeren zelf.

Tijdens de partnerbijeenkomsten (`s avonds vanaf 17:00 uur) presenteren we onze toekomstvisie JGZ 2022 en hebben we een 5-tal vragen die we graag aan je voor willen leggen.

Wanneer en waar?
• 10 september in Hengelo (Houtmaat)
• 11 september in Enschede (Food Hal)
• 13 september in Almelo (Stadslab Indië) 

We ontvangen je graag op één van deze dagen om 17.00 uur. Vanaf 17.30 uur wordt er een maaltijd geserveerd. En daarna ga je in gemengde groepen (ouders, jongeren en beroepskrachten) met elkaar over de vragen in gesprek. We sluiten de avond om 20.15 uur  plenair af, zodat ieder die dat wil om 20.30 uur naar huis kan.

Kom jij ook ? Laat ons s.v.p. even weten welke datum je kiest. Voor de keuze van de datum is het niet van belang in welke gemeente(n) in Twente je werkt, omdat we naderhand alle input bundelen.      

Aanmelden: Stuur een E-mail naar Brigitte Leferink, via B.leferink@ggdtwente.nl.