Problemen ouders

Diverse problemen bij ouders

Om de ontwikkeling van de baby en het jonge kind goed te stimuleren is nodig dat ouders emotioneel beschikbaar zijn. Maar niet altijd is het voor ouders mogelijk om goed aan te sluiten bij hun kind. Bijvoorbeeld omdat ouders zelf stress of psychische problemen hebben. Of omdat ouders moeite hebben om alles te overzien zoals wanneer ze een verstandelijke beperking hebben. Ook zijn er ouders die erg afhankelijk zijn van verslavende middelen.

Wanneer je als professional signaleert dat ouders veel eigen problemen hebben waardoor ze niet goed kunnen aansluiten bij de behoefte van hun kind, dan is het nodig om dit met ouders bespreekbaar te maken. Samen kan je dan een plan maken om ouders te ondersteunen. Klik  hier voor meer informatie over KOPP, KVO & KVBO.

Richtlijnen

Relevante informatie

  • ASVZ - website over  kinderwens of ouders zijn als je verstandelijk beperkt ben. Zie website
  • NJI & NCJ: factsheet de kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders (2017). Klik voor factsheet

Meld je aan

Ben jij een specialist op het gebied van werken met ouders met problemen, dan horen we graag van je! Lees meer

Bij wie kan je terecht:

  • Aveleijn, ambulante begeleiding en behandeling bij verstandelijke beperking/ontwikkelingsachterstand
  • 's Heeren Loo, ouder-kind team - voor ouders met een (licht) verstandelijke beperking
  • Jeugdggz, contextueel team samenwerking tussen jeugdGGZ en volwassen GGZ
  • Youz, IMH-team Goor & Enschede. Voor o.m. trauma n.a.v geboorte

In de regio
IMH Twente zoekt specialisten en organisaties die zwangeren en/of jonge ouders met problemen begeleiden en die mee willen bouwen aan preventie en ketensamenwerking.