Psychomotorisch kindertherapeut

Wat doet een psychomotorisch kindertherapeut

Een psychomotorisch kindertherapeut (PMKT) ondersteunt kinderen die problemen hebben in de ontwikkeling en dat middels gedrag uiten. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van spel en beweging om kinderen nieuwe alternatieven voor het gedrag aan te leren. Hierbij zijn oefeningen vaak praktisch en wordt van daaruit het zelfinzicht vergroot.

Om in opleiding te kunnen gaan tot PMKT dien je eerst een afgeronde HBO-opleiding op het sociaal domein, vaktherapie, gedragswetenschappen of paramedisch afgerond te hebben. Zie voor meer informatie de Nederlandse Verening voor PMK (NVPMKT).

In de regio

Ben jij psychomotorisch kindertherapeut en werkzaam met jonge kinderen in andere Twentse gemeente, dan horen we graag van je. Lees meer