Misbruik en/of mishandeling

Jonge kinderen extra kwetsbaar

Ook onder baby's en jonge kinderen vindt seksueel misbruik en/of mishandeling plaats. Het is moeilijk om hier achter te komen, omdat deze groep kinderen zich verbaal niet kan uiten. Als een jong kind misbruikt of mishandelt wordt, is het aan volwassenen om dit op te merken. Het is dan belangrijk om te weten waar je op moet letten.

Het spreekt voor zich dat vroegsignalering noodzakelijk is om schadelijke gevolgen te beperken. Het bieden van de juiste nazorg en behandeling is bovendien essentieel. En het is nodig dat er eerder ingespeeld wordt op risicofactoren zodat misbruik en mishandeling voorkomen kan worden.

Richtlijnen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Afwegingskader Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meldcode afwegingskader

Richtlijn NCJ Kindermishandeling (2016). Lees richtlijn
Richtlijn NVK/NVVP Kindermishandeling, diagnostiek bij (vermoeden van) Seksueel misbruik bij kinderen (2016). Lees richtlijn
Trimbos GGZrichtlijnen Familiaal Huiselijk Geweld (2009). Lees richtlijn

Meld je aan

Ben jij een specialist op het gebied van seksueel misbruik bij jonge kinderen en werk je veel met ouders en jonge kinderen dan horen we graag van je! Lees meer

In de regio

  • Aveleijn, voor diagnostiek en behandeling bij (vermoedens van) seksueel misbruik en mishandeling van  verstandelijke beperkte kinderen of kinderen met een ontwikkelingsachterstand

IMH Twente zoekt nog specialisten en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van seksueel misbruik bij jonge kinderen en die mee willen bouwen aan preventie en ketensamenwerking.