Slapen

Slapen

De meeste pasgeborenen moeten nog een slaapritme ontwikkelen. Vaak gaat dit geleidelijk aan en ontwikkelt een baby een gezond slaapritme.

Niet altijd ontwikkelt een goed slaappatroon zich vanzelf. In die gevallen is het van belang om op zoek te gaan naar de oorzaak van het slaapprobleem. Heeft het te maken met slaapgewoontes en omstandigheden van het slapen? Is er sprake van een slaapstoornis, is het slaapritme niet goed door ontstane ouder-kind patronen of is er mogelijk sprake van overkoepelende problematiek zoals autisme.

Een tekort aan goede nachtrust geeft voor zowel het kind als de ouder risico op andere problemen, zoals hoge prikkelbaarheid en stemmingsproblematiek. Het tijdig doorbreken van de slaapproblemen is dan ook nodig.

Richtlijnen

  • Richtlijn NCJ Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017). Lees richtlijn
  • Richtlijn NCJ Preventie wiegendood (2009, Landelijke samenwerkingsafspraken 2017). Lees richtlijn
  • NIP/NVK/NVVP/NVO Vereniging Kind en Slaap. Naar website

Kinderslaapcentrum ZGT

Heeft uw kind slaapproblemen? Bij het slaapcentrum van het ZGT zoeken we naar de oorzaak van slaapproblemen bij kinderen en werken we aan de oplossing ervan.

Slaapprobleem of slaapstoornis?

Elk kind heeft wel eens last van slaapproblemen. Maar een slaapprobleem is nog geen slaapstoornis.

Er is sprake van een slaapstoornis als een kind langer dan vier weken slecht slaapt én daar overdag last van heeft. Het meest voorkomend is vermoeidheid overdag. Het kan zich ook uiten in verschijnselen die lijken op ADHD. Het gaat dan om problemen met concentratie, aandacht en gedrag. Maar ook geheugenverlies en problemen met inschattingsvermogen. Ook blijven kinderen met een slaapstoornis vaak achter in de groei, hebben ze leer- en gedragsproblemen en een grotere kans op lichamelijke klachten als hoofdpijn en buikpijn.

Slaapstoornissen herkennen

Slaapstoornissen bij kinderen worden niet altijd herkend. Uit onderzoek blijkt dat 30 procent van de kinderen slaapproblemen heeft.

Bij kinderen tot vier jaar zijn het problemen met inslapen en doorslapen. Bij kinderen tussen de vier en tien jaar gaat het voornamelijk om inslaapproblemen. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van het slaapproblemen van uw kind.

Onderzoek en behandeling

Om inzicht te krijgen in de slaapstoornis van uw kind maakt het slaapcentrum van het ZGT gebruik van vragenlijsten, een slaap- waakkalender en een intakegesprek. Ook kunnen aanvullende onderzoeken gedaan worden. Voor deze onderzoeken zijn ook folders ontwikkeld. Het centrum voor slaapgeneeskunde bestaat uit kinderartsen, neurologen, psychiaters, pedagogisch medewerkers, verpleegkundig specialisten en laboranten. Deze specialisten komen we regelmatig bij elkaar voor een multidisciplinair overleg. Als het nodig is worden ook longartsen, KNO-artsen en andere zorgverleners betrokken.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek stellen wij een passend behandelplan op.

Verwijzing Kinderslaapcentrum ZGT

De verwijzing gaat via uw huisarts of medisch specialist.

Meld je aan

Ben jij een specialist op het gebied van slapen bij jonge kinderen dan horen we graag van je! Lees meer

In de regio

  • DIKO coaching, Diane Kokkeler, kindercoach en kindertolk
  • ZGT, slaappoli (multidisciplinair team met o.m. kinderarts, kinderfysiotherapeut en maatschappelijk werk) te Hengelo en Almelo

IMH Twente zoekt nog specialisten en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van slaapproblematiek bij jonge kinderen en die mee willen bouwen aan preventie en ketensamenwerking.