Werkwijze

Kennisnetwerk
IMH Twente is een netwerk van jonge kind professionals. In dit netwerken participeren jonge kind professionals die enthousiast en met passie hun werk uitvoeren. Hun gedrevenheid om het kennisniveau in de regio te verhogen en om anders te leren kijken naar gedragsuitingen is nodig om preventief werken van de grond te krijgen.

IMH Twente biedt een platform waar informatie en kennis over jonge kinderen vanuit de regio Twente samenkomt. Het platform moet een inspiratie zijn om tot vernieuwing en verbinding te komen.

Verbinding in het veld
De wereld van het jonge kind is relatief klein, professionals bekleden soms meerdere rollen in de regio. Hierdoor vindt kruisbestuiving plaats. IMH Twente gelooft erin dat dit ten goede komt van de zorg en de transformatie.

Professionals die aangesloten zijn bij IMH Twente werken onder eigen verantwoording in hun eigen praktijk of bij een organisatie. Door via IMH Twente met elkaar in contact te komen worden ze uitgenodigd om de keten verder te verbeteren.

Meld je aan
We werken samen met enthousiaste professionals, die aantoonbare werkervaring hebben op het gebied van het jonge kind.

Heb jij het idee dat jij een belangrijke schakel bent in het veld van baby - en jonge kind en wil je meebouwen aan de wereld van preventie, meld je dan aan

Onafhankelijkheid
Om de missie van IMH Twente goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat er geen belangenverstrengeling is. IMH Twente gelooft erin dat verbinding van professionals de kwaliteit voor het jonge kind verhoogt. Daarvoor moet je over jouw eigen grenzen kijken. Veel jonge kind professionals doen dit al door aan meerdere organisaties verbonden te zijn.

Belangrijk is dat er openheid is over de rol die een expert heeft, zodat doelstellingen van IMH Twente centraal blijven staan.