Wie zijn we

Initiatiefneemster

Mijn naam is Zillah Holtkamp. Al jaren werk ik in de regio Twente als GZ-psycholoog met jonge kinderen en ouders. In 2018 heb ik daarnaast de opleiding tot Infant Mental Health-specialist afgerond. Ruim tien jaar geleden ben ik bij Aveleijn gestart, waar ik met jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen en/of een verstandelijke beperking heb gewerkt. Vanuit Aveleijn nam ik deel aan Integrale Vroeghulp, een samenwerkingsverband voor jonge kinderen. Daarnaast ben ik bij meerdere projecten, het schrijven van beleid en opstellen van business cases betrokken geweest. Bij alles is mijn doel om de zorg voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen te verbeteren en om oog te hebben voor de impact op het gezin.

Inmiddels werk ik bij Accare, in de kinder - en jeugdpsychiatrie. Vanuit Accare neem ik deel aan KiECON. KiECON is een project waarbij we staan voor betere en snellere diagnostiek voor jonge kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast ben ik als coördinator zorg betrokken bij de opzet van het Expertisecentrum Jonge Kind van Plein Midden Twente.

Uit mijn werk en opleiding haal ik dagelijks inspiratie om de wereld van preventie meer onder de aandacht te brengen bij professionals, organisaties en beleidsmakers. Met het opzetten van IMH Twente hoop ik een volgende stap te kunnen zetten in het bereiken van het doel om zoveel mogelijk kinderen zorgeloos te laten opgroeien.

Projectleider

Mijn naam is Anouk van Vossen. Ik heb de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening aan het Saxion gevolgd. Tijdens mijn opleiding heb ik me gespecialiseerd in het jonge kind. Ik heb gewerkt in de onderwijs-zorgklas van Jarabee, met kinderen van 4 t/m 6. Hier heb ik onder andere geleerd dat elk kind uniek is en een ander plan van aanpak vraagt. Ik vind het belangrijk dat een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en dit doet in een veilige omgeving.  Het belangrijkste voor mij is dat er een veilige omgeving voor het kind wordt gewaarborgd of gecreëerd, zodat het kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen en te leren. Hierin is ouders ondersteunen een belangrijk onderdeel.

Na mijn studie ben ik gaan werken bij Karakter, in de kinder-, en jeugdpsychiatrie en bij de ambulante dienstverlening kinderen en jongeren bij Aveleijn.

Mijn passie voor het werken met het jonge kind en tegelijkertijd mijn passie voor het managen, mag ik combineren als projectleider bij IMH Twente. Ik houd me als projectleider onder andere bezig met het organiseren van projecten rondom kennisdeling (organiseren van meet-ups en kennisbijeenkomsten) en het project: IMH binnen de verloskunde. Daarnaast begeleid ik stagiaires bij hun masterthesis.